Ile metrów kwadratowych gładzi dziennie?

Średnio jedna osoba jest w stanie dwukrotnie położyć gładź i wyszlifować na powierzchni ok. 30 m2. Zakładając, że czynność tę rozkładamy na kilka dni można przyjąć, że robotnik może w ciągu jednego dnia położyć ok. 60-80 m2 gładzi na jednej warstwie i bez szlifowania. Zatem dwukrotne położenie gładzi na powierzchni 300 m2 wraz ze szlifowaniem zajmie jednej osobie ok. 10 dni.

Podobne pytania o gładzi gipsowej