Kto może instalować pompy ciepła?

Osoby, które instalują i serwisują pompy ciepła muszą posiadać uprawnienia F-gazowe. Taki certyfikat jest konieczny do wykonania kontroli szczelności, instalacji, naprawy oraz demontażu pompy ciepła. Posiadanie odpowiednich uprawnień można sprawdzić na stronie Urzędu Dozoru Technicznego w Rejestrze Certyfikatów dla personelu lub w rejestrze przedsiębiorców.

Podobne pytania o pompach ciepła