Ile kosztuje kurs na Minikoparkę?

Do użytkowania minikoparki konieczne jest uzyskanie uprawnień operatora maszyn do robót ziemnych klasy III. Taki kurs kosztuje średnio 1500-2200 zł w zależności od organizatora. Absolwent kursu otrzymuje uprawnienia po zdaniu egzaminu organizowanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, którego koszt to 350 zł. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje odpowiednim wpisem do książeczki operatora maszyn roboczych.

Podobne pytania o minikoparkach