Jakie dokumenty po wymianie instalacji elektrycznej?

Każda wymiana instalacji elektrycznej powinna być zakończona wykonaniem pomiarów i sprawdzeniem poprawności instalacji elektrycznej. Elektryk powinien przekazać inwestorowi komplet dokumentów, na który składają się: protokoły badań i świadectwa potwierdzające jakość materiałów i urządzeń wykorzystanych do wymiany instalacji elektrycznej.

Podobne pytania o instalacji elektrycznej