Ile prądu rocznie zużywa powietrzna pompa ciepła?

Szacuje się, że w dobrze ocieplonym domu 100 m2 z powietrzną pompą ciepłą zużycie energii elektrycznej wynosi 3000-4000 kWh rocznie na ogrzewanie budynku oraz wody. Dokładne zużycie będzie zależało od powierzchni nieruchomości, temperatury jaką utrzymujemy w pomieszczeniach, zużycia wody i ilości mieszkańców. Zapotrzebowanie energetyczne można oszacować na podstawie tych danych i podzielić przez SCOP, aby otrzymać spodziewane zużycie prądu w roku.

Podobne pytania o pompach ciepła