Jakie są rachunki za prąd przy fotowoltaice?

Gospodarstwa zużywające ok. 4000 kWh energii rocznie zapłacą średnio 250-300 zł za energię elektryczną w ciągu całego roku. Rachunki za prąd przy fotowoltaice oparte są w głównej mierze o koszty stałe, do których zalicza się opłaty sieciowe, abonamentowe, handlowe, przejściowe oraz mocowe. Pozostałe koszty będą mocno obniżone dzięki instalacji fotowoltaicznej. Przy odsprzedaży prądu do sieci możesz również liczyć na zwrot części kosztów. Więcej o montażu paneli fotowoltaicznych

Polecane produkty: