Ile kilowatów nie można przekroczyć?

W obliczu rosnących cen prądu w 2023 roku ustalono limity zużycia, po przekroczeniu których stawki za energię elektryczną będą wyższe. Wysokość tych limitów to:

  • 2000 kWh dla osób fizycznych,
  • 2600 kWh dla osoby niepełnosprawnej i jej rodziny,
  • 3000 kWh dla prowadzących gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji rolnej oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny i ich rodzin.

Więcej o montażu paneli fotowoltaicznych

Polecane produkty: