Jak wycenić prace projektowe?

Wszystkie prace projektowe niezbędne do realizacji inwestycji powinien wycenić inżynier przeprowadzający prace projektowe. Zwykle liczy się je jako iloczyn oszacowanego rzetelnie spodziewanego kosztu budowanego obiektu oraz wartości procentowej określonej przez przygotowującego projekt. Wysokość tego współczynnika zależy od stopnia skomplikowania obiektu oraz jego powierzchni i zwykle mieści się w przedziale 2,6-8%.

Podobne pytania o instalacji wodno-kanalizacyjnej