Jak doprowadzić wodę do działki?

W tym celu należy zwrócić się do lokalnego dostawcy wody z wnioskiem o podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej. Do dokumentu trzeba załączyć dwa egzemplarze mapy zasadniczej oraz zadeklarować szacunkowe zapotrzebowanie na wodę. Po załatwieniu formalności należy zlecić budowę przyłącza firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania sieci zewnętrznych, która we współpracy z przedstawicielem wodociągów doprowadzi wodę do działki.

Podobne pytania o instalacji wodno-kanalizacyjnej