Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać dofinansowanie do pompy ciepła?

Jeśli budujemy nowy dom i w momencie składania wniosku prace budowlane nie zostały zakończone możemy uzyskać dofinansowanie z Programu Moje Ciepło. Warunki tego dofinansowania nie zakładają żadnych dodatkowych progów dochodowych. Jeśli staramy się o dofinansowanie pompy ciepła dla starego budynku z Programu Czyste Powietrze nasz roczny dochód nie może w 2023 roku przekraczać 135 000 zł. 

Podsumowanie najważniejszych informacji na temat warunków otrzymania dofinansowania do pompy ciepła:

Warunki formalne

 • Wnioskodawcą o dofinansowanie może być osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości (domu, mieszkania)
 • W przypadku nowych budynków jednorodzinnych wnioskodawca musi być wskazany w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy
 • Budynek musi spełniać określone wymagania energetyczne (np. wskaźnik EP niższy niż 63 kWh/m2/rok w programie "Moje Ciepło")

Wysokość i forma dofinansowania

 • Dofinansowanie ma formę dotacji, która wynosi najczęściej 30-45% kosztów kwalifikowanych
 • Maksymalna kwota dofinansowania zależy od programu i rodzaju pompy ciepła, np. :
  • Program "Moje Ciepło" - do 7 tys. zł na pompę powietrzną, do 21 tys. zł na pompę gruntową
  • Program "Czyste Powietrze" - do 19,4 tys. zł na pompę powietrze-woda
  • Program "Mój Prąd" - do 17,1 tys. zł na pompę powietrze-woda

Kryterium dochodowe

 • W programach "Czyste Powietrze" i "Stop Smog" wysokość dofinansowania zależy od dochodu beneficjenta
 • W programach "Moje Ciepło" i "Mój Prąd" nie ma kryterium dochodowego

Inne warunki

 • Urządzenia muszą spełniać określone normy i parametry techniczne
 • W budynku nie może być eksploatowane dodatkowe źródło ciepła na paliwo stałe
 • Inwestycja musi być realizowana przez uprawnionego wykonawcy

Podsumowując, dofinansowanie do pompy ciepła można uzyskać przede wszystkim będąc właścicielem nieruchomości, w której będzie ona zamontowana. Wysokość i dostępność dofinansowania zależy od konkretnego programu.

Podobne pytania o pompach ciepła